Yezidiler olarak da bilinen Ezidiler, aslında temelde bir dini inanç sisteminin mensuplarıdır. Tarih incelendiğinde Ezidilerin Irak’ta yaşamış oldukları görülmektedir. Günümüzde ise Ermenistan, Türkiye ve Suriye’de yaşamaktadırlar. Zamanla Avrupa’ya göç etme eğiliminde olan Ezidiler, Almanya’yı tercih etmektedirler. Yapılan araştırmalara göre günümüzde dünya üzerinde 800.000’e yakın Ezidi yaşamaktadır.

Ezidiler, Tanrı yerine Ezda kelimesini kullanmaktadırlar. Ayrıca da Ezidiler, yaratıcının Tanrı olduğunu düşünmekle beraber sürdürücünün Tanrı olduğuna inanmazlar. Bunun yanı sıra bir de Düşmüş Melek olarak da bilinen Melek Tavus inancı yer almaktadır. Bu inanca göre Melek Tavus, affedilen Şeytan’dır. Aynı zamanda Melek Tavus’un tanrının dünyadaki gölgesi olduğuna inanmaktadırlar. Ezidiler’in Melek Tavus inancı, Zerdüştlükten de etkilenmiştir. Ayrıca kuş ve yılan da kutsal hayvanları olarak bilinmektedir.

Süryani, temeli Mezopotamya’ya dek uzanan bir halkın adıdır. Süryaniler de bu halka mensup olan kişilerdir. Süryaniler çeşitli bölgelerde yaşamakla beraber Sami kökenlidirler. Dini inanç olarak ise Hıristiyanlığı benimsemişlerdir. Çeşitli nedenlerden dolayı tarih boyunca birçok farklı noktaya göç etmek durumunda kalan Süryaniler, günümüzde birçok farklı ülkede yaşamaktadırlar. Önceleri Türkiye’de daha fazla görülen Süryanilerin çoğu zamanla Avrupa’ya göç etmeyi tercih etmişlerdir.

Geleneklerine ve kültürlerine sıkıca bağlı olan Süryaniler, günümüzde de kendi ananelerini yaşatmaya devam etmektedirler. Türkiye’de ise yoğunluk olarak Mardin ve çevresinde yaşamaya devam etmekte ve kendi geleneklerini sürdürmektedirler.